Starší žáci

Systém soutěže: 7 družstev; každé s každým čtyřkolově. Hrají se jednodenní turnaje, kdy se vždy na jednom turnaji
sejdou čtyři družstva a odehrají utkání dle rozpisu (každé družstvo na jednom turnaji 3 utkání); tři družstva mají volno;
každé družstvo pořádá dva turnaje.

Hodnocení výsledků: za vítězství se družstvu do tabulky přidělují 3 body; při nerozhodném výsledku se oběma
družstvům přiděluje 1 bod.

Postup: do Ligy starších žáků se v sezóně 2020-21 může přihlásit jakékoliv družstvo z této soutěže.

Sestup: ze soutěže se nesestupuje.

Hrací den: v rámci přiděleného víkendu; pokud k přidělenému hracímu víkendu připadá i státní svátek (jedná se o pátek nebo pondělí), může pořadatel za hrací den zvolit i tento den; žádost o změnu termínu je nutno řešit v souladu se Soutěžním řádem čl. 9.

Rozměry hřiště: min. 20m x 10m, max. 22m x 12m;

Počet hráčů: 3+1; minimální počet hráčů na utkání je 5+1.

Oficiální míček: míček schválený IFF bílé nebo vanilkové barvy; použití míčku jiné barvy podléhá schválení LK HKaPA.

Ochranné brýle: doporučuje se všem hráčům používat při hře ochranné brýle.

Tresty: za přestupek uvedený v Pravidlech florbalu pod bodem 605 bude provedeno trestné střílení.

Povolené časy začátku utkání: nejdříve v 9:00 hod., nejpozději v 17:00 hod; jiné časy podléhají schválení.

Hrací čas: 2 x 12 min. čistý čas; minimální čas na jedno utkání je 50 minut; minimální doba mezi začátky utkání jednoho družstva je 60 minut.

Změna stran: družstva si po vzájemné dohodě nemusí o přestávce vyměnit strany.

Věkové kategorie: starší žáci (ročníky nar. 2005 a 2006); mladší žáci (ročníky nar. 2007 a 2008); mohou startovat hráčky kategorie starší žákyně (ročníky nar. 2005 a 2006) a mladší žákyně (ročníky nar. 2007 a 2008).