Starší žáci

Systém soutěže: 32 družstev; bude se hrát „košovým“ systémem s preferencí pořadatele v koších s 5 a 4 účastníky. 26 družstev pořádá 2 turnaje, 6 družstev (21,22,25,26,29,30) pořádá 3 turnaje.

Systém nasazování pořadatelů do dalšího kola: Po odehrání hracího kola dojde k jeho vyhodnocení. Na základě toho dojde k seřazení pořadatelů následujícího kola od nejlepšího po nejhoršího. Podle tohoto pořadí bude určeno, kdo bude který koš pořádat. Nejvýše umístěné družstvo ve vyhodnocení předchozího kola bude v následujícím kole pořádat první (nejvyšší) koš, nejhůře umístěné družstvo bude pořádat poslední (nejnižší) koš.

Systém nasazování družstev do dalšího kola: Po odehrání hracího kola je dle dosaženého umístění provedeno nasazení družstev do následujícího kola. Vítěz turnaje (s výjimkou nejvyššího koše) je nasazen o jeden koš výše. Družstvo, které se na turnaji umístilo na posledním místě (s výjimkou nejnižšího koše), bude nasazeno o jeden koš níže. Postup a sestup se nevztahuje na pořadatele, kteří soutěžně do daného koše nepatří. Zároveň dochází k přesunu pořadatelů následujícího kola do příslušného koše dle principu uvedeného v předchozím odstavci a vrácení pořadatelů posledního kola do koše, kam soutěžně patří. Na závěr jsou ostatní družstva nasazena na zbývající volná místa do košů v závislosti na hracím systému (počtu družstev) příslušných košů dle umístění v předchozím kole odshora.

Systém nasazování družstev do základních skupin: Po rozřazení družstev do košů dojde k seřazení družstev v rámci každého koše od nejlepšího po nejhorší v závislosti na umístění družstev v předchozím kole. Pořadatelské družstvo je vždy nasazeno na pozici č. 5 (resp. 4 ve čtyřčlenném koši) bez ohledu na jeho umístění v předchozím kole.

Kritéria pro určení pořadí při bodové shodě dvou a více družstev po skončení kola:

 1. větší počet bodů ze vzájemných utkání
 2. brankový rozdíl ze vzájemných utkání
 3. vyšší počet vstřelených branek ze vzájemných utkání
 4. brankový rozdíl ze všech utkání
 5. vyšší počet vstřelených branek ze všech utkání
 6. los za účasti rozhodčích, kapitánů a vedoucích družstev

Hodnocení výsledků: Utkání základní části se hrají jen v normální hrací době, utkání v play-off se hrají do rozhodnutí o vítězi utkání. Za vítězství se přidělují 3 body, za remízu 1 bod, za prohru 0 bodů.

Postup pro případ nemožnosti pokračování nebo odehrání utkání: Tento postup je užit pouze v případě, že v utkání není možno pokračovat nebo jej zahájit zejména z důvodu zásahu „vyšší moci“ (dle článků 8 a 11 Soutěžního řádu – např. nezpůsobilost hrací plochy, výpadek dodávky el. energie znemožňující pokračování utkání apod.). Z technických důvodů je nutné v košových soutěžích stanovit výsledek každého utkání na turnaji. Dle nastalé situace platí následující postup:

 1. Pokud je přerušeno rozehrané utkání, je výsledkem utkání aktuální výsledek.
 2. V případě dosažení nerozhodného výsledku nebo v případě nezahájení utkání budou provedena trestná střílení dle pravidel florbalu s výjimkou v počtu – tři. Výsledkem utkání je dosavadní výsledek zvýšen o 1 branku (na straně vítěze trestných střílení), v případě, kdy utkání nebylo ani zahájeno - 1:0 pro vítěze trestných střílení. Rozhodčí toto uvedou v Zápise o utkání.
 3. Pokud nelze provést trestná střílení, rozhodčí utkání zajistí provedení losu. Způsob losu určí rozhodčí utkání. Los bude proveden za účasti kapitánů v doprovodu vedoucího družstva (či jiné osoby starší 18 let, která je členem realizačního týmu družstva). Výsledek utkání je 1:0 pro vítěze losu. Provedení losu rozhodčí uvedou v Zápise o utkání.

Pokud se utkání nezahájí z důvodu nedostavení se družstva (ani po uplynutí čekací doby není připraven předepsaný počet hráčů pro zahájení utkání nebo družstvo předem avizuje, že se k utkání či turnaji z různých důvodů nedostaví), rozhodčí tuto skutečnost uvedou do ZOU. Pro potřeby vyhodnocení výsledků bude výsledek utkání 5:0 v neprospěch družstva, které se k danému utkání nedostavilo.

V ostatních (zde nepopsaných případech) případech rozhodne o výsledcích na turnaji los provedený sekretáři HKaPA, s přihlédnutím na případné dojetí některých družstev na turnaj.

Hrací čas:

 • ve čtyřčlenném koši: utkání základní skupiny: 2 x 14 minut - čistý čas; 2 minuty přestávka, min. čas na utkání 55 minut; minimální doba mezi začátky utkání jednoho družstva je 70 minut.
 • v pětičlenném koši: utkání základní skupiny: 2 x 11 minut - čistý čas; 2 minuty přestávka, min. čas na utkání 45 minut.
 • v play-off (o postup na MČR): 3 x 12 minut - čistý čas; 2 minuty přestávka, min. čas na utkání 75 minut. Pokud se nerozhodne v normální hrací době, následují trestná střílení dle pravidel florbalu s výjimkou v počtu trestných střílení - každý z týmů provede tři.

Hrací den: neděle v rámci přiděleného víkendu; NELZE ŽÁDAT O ZMĚNU TERMÍNU TURNAJE!.

Časy začátků utkání: nejdříve v 9:00 hod., nejpozději v 17:00 hod; jiné časy podléhají schválení.

Postup: kvalifikační body pro účely stanovení postupu na MČR žáků: Po odehrání každého kola se seřadí družstva od prvního do posledního a přidělí se jim kvalifikační body tak, že první družstvo koše 1 obdrží 32 bodů, poslední družstvo posledního koše obdrží jeden bod. Po odehrání posledního turnaje postupuje družstvo s nejvyšším počtem kvalifikačních bodů přímo na MČR. Družstva na 2.-
5. místě postupují do play-off. V případě rovnosti bodů na postupových místech rozhoduje větší počet vítězství na turnajích a následně vyšší počet druhých umístění, případně třetích umístění. Pokud budou vyčerpána všechna tato rozhodující kritéria, rozhodne los.

Play-off: hraje se jako jednodenní turnaj, pořadatelem turnaje je družstvo s nejvyšším počtem kvalifikačních bodů ze všech účastníků. Vítěz finále play-off postupuje na MČR starších žáků. Play-off se může účastnit z každého oddílu maximálně 1 družstvo, účast v play-off může družstvo bez postihu odmítnout, play-off se nemůže účastnit družstvo oddílu, jehož jiné družstvo postoupilo přímo na MČR z 1. místa. Náklady na pronájem haly a rozhodčí hradí HKaPA.

Sestup: ze soutěže se nesestupuje.

Věkové kategorie: starší žáci (ročníky nar. 2007 a 2008); mladší žáci (ročníky nar. 2009 a 2010); starší žákyně (ročníky nar. 2007 a 2008) a mladší žákyně (ročníky nar. 2009 a 2010)

Hřiště: rozměr 36m x 18m

Změna stran: družstva si po vzájemné dohodě nemusí o přestávce vyměnit strany.

Ochranné brýle: doporučuje se všem hráčům používat při hře ochranné brýle.

Neoprávněný start hráče: jestliže v utkání základní části soutěže nastoupí hráč bez oddílové příslušnosti, nebude družstvo postiženo herními důsledky (kontumací), ale jen pořádkovou pokutou. Ta se bude v případě opakování přestupku navyšovat.