Přípravky

Systém soutěže: 10 družstev; hrají se jednodenní turnaje, kdy se vždy na jednom turnaji sejde 8 družstev a odehrají utkání dle vzorového rozpisu. Každé družstvo pořádá jeden turnaj.

Hodnocení výsledků: nebude vedena dlouhodobá tabulka; výsledky zápasů nebudou počítány a zapisovány do FISu, ani do EZZOU a turnajové tabulky, rozpis turnaje bude zaslán po turnaji emailem na sekretariát HKaPA.

Postup: ze soutěže se nepostupuje.

Sestup: ze soutěže se nesestupuje.

Hrací den: v rámci přiděleného víkendu; pokud k přidělenému hracímu víkendu připadá i státní svátek (jedná se o pátek nebo pondělí), může pořadatel za hrací den zvolit i tento den; žádost o změnu termínu je nutno řešit v souladu se Soutěžním řádem čl. 9.

Rozměry hřiště: 18m x 10m; hraje se na snížené branky o 30 cm.

Hala: turnaj je možné odehrát pouze v hale, ve které lze postavit dvě hřiště odpovídající předpisu soutěže.

Počet hráčů: 3+1; minimální počet hráčů na jednom hřišti je 5+1, po dohodě družstev je možné zapůjčit hráče z jiného družstva, které hraje na daném turnaji. Tuto informaci je povinen vedoucí družstva nechat zapsat do EZZOU.

Oficiální míček: míček schválený IFF bílé nebo vanilkové barvy; použití míčku jiné barvy podléhá schválení LK HKaPA.

Ochranné brýle: doporučuje se všem hráčům používat při hře ochranné brýle.

Střídání: na pokyn rozhodčího, pokud hra plyne bez přerušení, maximálně po 90 sekundách. Trenéři musí střídání respektovat a musí střídání provést. V tom případě nenásleduje buly, ale rozehrání má družstvo, které mělo míč před přerušením hry.

Vedení statistik: během soutěže se branky nesčítají a nezapisují se do EZZOU ani do turnajové tabulky, individuální statistiky hráčů nebudou zaznamenávány do EZZOU.

Tresty: za přestupek uvedený v Pravidlech florbalu pod bodem 605 bude provedeno trestné střílení.

Povolené časy začátku utkání: nejdříve v 9:00 hod., nejpozději ve 16:00 hod; jiné časy podléhají schválení.

Věkové kategorie: přípravka (ročníky 2012 a 2013); mini přípravka (ročníky nar. 2014 a mladší; min. věk 5 let v den utkání) mohou startovat hráčky (ročníky nar. 2011 a mladší; min. věk 5 let v den utkání).