Přípravky

Systém soutěže: 11 družstev; systém 3+1. hrají se jednodenní turnaje, kdy se vždy na jednom turnaji sejde 8 družstev a odehrají utkání dle vzorového rozpisu. Tři družstva mají volno. Každé družstvo pořádá jeden turnaj.

Hodnocení výsledků: nebude vedena dlouhodobá tabulka; výsledky zápasů nebudou počítány a zapisovány do FISu.

Hrací čas: dle turnajového systému

Hrací dny: v rámci přiděleného víkendu; pokud k přidělenému hracímu víkendu připadá i státní svátek (jedná se o pátek nebo pondělí), může pořadatel za hrací den zvolit i tento den; žádost o změnu termínu je nutno řešit v souladu se Soutěžním řádem čl. 9.

Postup a sestup: ze soutěže se nepostupuje, ani nesestupuje.

Časy začátků utkání: nejdříve v 9:00 hod., nejpozději v 16:00 hod; jiné časy podléhají schválení.

Věkové kategorie: přípravka (ročníky 2015 a 2016); mini přípravka (ročníky nar. 2017 a mladší; min. věk 5 let v den utkání) mohou startovat hráčky (ročníky nar. 2014 a mladší; min. věk 5 let v den utkání).

Hřiště: 18m x 10m

Branky: od sezóny 22/23 je nařízeno používat pouze certifikované branky velikosti 90 x 120 cm.

Hala: turnaj je možné odehrát pouze v hale, ve které lze postavit dvě hřiště odpovídající předpisu soutěže.

Počet hráčů: 3+1; 3+1; minimální počet hráčů na utkání je 5+1. Je možné zapůjčit si maximálně 2 hráče z jiného družstva, které hraje na daném turnaji. Tuto informaci je povinen vedoucí družstva nechat zapsat do ZZOU.

Tresty: za přestupek uvedený v Pravidlech florbalu pod bodem 605 bude provedeno trestné střílení.

Ochranné brýle: doporučuje se všem hráčům používat při hře ochranné brýle.

Střídání: na pokyn rozhodčího, pokud hra plyne bez přerušení, maximálně po 90 sekundách. Trenéři musí střídání respektovat a musí střídání provést. V tom případě nenásleduje buly, ale rozehrání má družstvo, které mělo míč před přerušením hry.