Mladší žáci

Systém soutěže: 8 družstev. Hrají se jednodenní turnaje vždy současně na dvou místech, kdy se vždy na jednom turnaji sejdou čtyři družstva a odehrají utkání dle rozpisu (každé družstvo na jednom turnaji 3 utkání). Družstva FbK Orlicko-Třebovsko, bílí, SOKOLI Pardubice B, FLORBAL LITOMYŠL a FTC Vysoké Mýto-Bojovníci pořádají dva turnaje, družstva FbC Vlci Skuteč, HAGA Pardubice, FLORBAL Hlinsko a SOKOLI Pardubice C pořádají tři turnaje.

Hodnocení výsledků: nebude vedena tabulka; výsledky zápasů nebudou počítány a zapisovány do FISu.

Postup: ze soutěže se nepostupuje.

Sestup: ze soutěže se nesestupuje.

Hrací den: v rámci přiděleného víkendu; pokud k přidělenému hracímu víkendu připadá i státní svátek (jedná se o pátek nebo pondělí), může pořadatel za hrací den zvolit i tento den; žádost o změnu termínu je nutno řešit v souladu se Soutěžním řádem čl. 9.

Rozměry hřiště: hraje se v hale 40m x 20m rozdělenou na dvě části; týmy hrají 1 zápas na 2 hřištích zároveň, v poločase si musí hostující družstvo vyměnit hřiště. Měření času se provádí centrálně pro oba týmy. Na každé části je 1 rozhodčí. Rozměry obou hřišť jsou 20m x 10m; hraje se na snížené branky o 15 cm; na obou hřištích jsou vyznačena malá brankoviště dle pravidel florbalu.

Počet hráčů: 3+1 a 3+1; družstvo je povinno k utkání nastoupit v minimálním počtu 10+2 pod hrozbou sankce, max. počet hráčů není omezen. Není povoleno zapůjčit si hráče z jiného družstva.

Oficiální míček: míček schválený IFF bílé nebo vanilkové barvy; použití míčku jiné barvy podléhá schválení LK HKaPA.

Ochranné brýle: doporučuje se všem hráčům používat při hře ochranné brýle.

Vedení statistik: během soutěže se branky nesčítají a nezapisují se do EZZOU, individuální statistiky hráčů nebudou zaznamenávány do EZZOU.

Tresty: za přestupek uvedený v Pravidlech florbalu pod bodem 605 bude provedeno trestné střílení.

Povolené časy začátku utkání: nejdříve v 9:00 hod., nejpozději v 17:00 hod; jiné časy podléhají schválení.

Hrací čas: 2 x 15 min. super hrubý čas (čas se nezastavuje ani při vstřelení gólu nebo trestném střílení); minimální čas na jedno utkání je 40 minut; minimální doba mezi začátky utkání jednoho družstva je 55 minut.

Věkové kategorie: mladší žáci (ročníky nar. 2008 a 2009) a elévové (ročníky nar. 2010 a 2011); mohou startovat hráčky kategorie žákyně (ročníky nar. 2007 až 2009) a elévky (2010 a 2011).