Mladší žáci

Systém soutěže: 8 družstev; hrají se jednodenní turnaje vždy současně na dvou místech, kdy se vždy na jednom turnaji sejdou čtyři družstva a odehrají utkání dle rozpisu (každé družstvo na jednom turnaji 3 utkání). Každé družstvo pořádá dva turnaje.

Hodnocení výsledků: nebude vedena tabulka; výsledky zápasů nebudou počítány a zapisovány do FISu.

Postup a sestup: ze soutěže se nepostupuje, ani nesestupuje.

Hrací den: v rámci přiděleného víkendu; pokud k přidělenému hracímu víkendu připadá i státní svátek (jedná se o pátek nebo pondělí), může pořadatel za hrací den zvolit i tento den; žádost o změnu termínu je nutno řešit v souladu se Soutěžním řádem čl. 9.

Rozměry hřiště: 20m x 10m

Počet hráčů: 3+1; minimální počet hráčů na utkání je 5+1. Není povoleno zapůjčit si hráče z jiného družstva.

Ochranné brýle: doporučuje se všem hráčům používat při hře ochranné brýle.

Tresty: za přestupek uvedený v Pravidlech florbalu pod bodem 605 bude provedeno trestné střílení.

Povolené časy začátku utkání: nejdříve v 9:00 hod., nejpozději v 17:00 hod; jiné časy podléhají schválení.

Hrací čas: 2 x 15 min. super hrubý čas (čas se nezastavuje ani při vstřelení gólu nebo trestném střílení, time-out není možný); minimální čas na jedno utkání je 40 minut; minimální doba mezi začátky utkání jednoho družstva je 50 minut.

Věkové kategorie: mladší žáci (ročníky nar. 2011 a 2012) a elévové (ročníky nar. 2013 a 2014); žákyně (ročníky nar. 2010 až 2012) a elévky (2013 a 2014).