Elévové

Systém soutěže: 9 družstev. Hrají se jednodenní turnaje vždy na dvou místech současně, kdy se vždy na jednom turnaji sejdou čtyři družstva (jedno družstvo má volno) a odehrají utkání dle rozpisu (každé družstvo na jednom turnaji 3 utkání); každé družstvo pořádá dva turnaje.

Hodnocení výsledků: nebude vedena tabulka; výsledky zápasů nebudou počítány a zapisovány do FISu.

Postup: ze soutěže se nepostupuje.

Sestup: ze soutěže se nesestupuje.

Hrací den: v rámci přiděleného víkendu; pokud k přidělenému hracímu víkendu připadá i státní svátek (jedná se o pátek nebo pondělí), může pořadatel za hrací den zvolit i tento den; žádost o změnu termínu je nutno řešit v souladu se Soutěžním řádem čl. 9.

Rozměry hřiště: 20m x 10m; hraje se na snížené branky o 30 cm;

Počet hráčů: 3+1; minimální počet hráčů na utkání je 5+1. Je možné zapůjčit si maximálně 2 hráče z jiného družstva, které hraje na daném turnaji. Tuto informaci je povinen vedoucí družstva nechat zapsat do EZZOU.

Oficiální míček: míček schválený IFF bílé nebo vanilkové barvy; použití míčku jiné barvy podléhá schválení LK HKaPa.

Ochranné brýle: doporučuje se všem hráčům používat při hře ochranné brýle.

Střídání: na pokyn rozhodčího, pokud hra plyne bez přerušení, maximálně po 90 sekundách. Trenéři musí střídání respektovat a musí střídání provést. V tom případě nenásleduje buly, ale rozehrání má družstvo, které mělo míč před přerušením hry.

Vedení statistik: během soutěže se branky nesčítají a nezapisují se do EZZOU, individuální statistiky hráčů nebudou zaznamenávány do EZZOU.

Tresty: za přestupek uvedený v Pravidlech florbalu pod bodem 605 bude provedeno trestné střílení.

Povolené časy začátku utkání: nejdříve v 9:00 hod., nejpozději v 17:00 hod; jiné časy podléhají schválení.

Hrací čas: 2 x 15 min. super hrubý čas (čas se nezastavuje ani při vstřelení gólu nebo trestném střílení); minimální čas na jedno utkání je 40 minut; minimální doba mezi začátky utkání jednoho družstva je 50 minut.

Věkové kategorie: elévové (ročníky nar. 2010 a 2011); přípravka (ročníky nar. 2012 a 2013); mohou startovat hráčky (ročníky nar. 2009 až 2011 a mini žákyně (ročníky nar. 2012 a 2013)