Elévové

Systém soutěže: 9 družstev; systém 3+1. Hrají se jednodenní turnaje, kdy se vždy na jednom turnaji sejdou čtyři družstva a odehrají utkání dle rozpisu (každé družstvo na jednom turnaji 3 utkání); jedno družstvo má volno. Každé družstvo pořádá dva turnaje.

Hodnocení výsledků: nebude vedena tabulka; výsledky zápasů nebudou počítány a zapisovány do FISu.

Hrací čas: 2 x 15 min. super hrubý čas (čas se nezastavuje ani při vstřelení gólu nebo trestném střílení); minimální čas na jedno utkání je40 minut; minimální doba mezi začátky utkání jednoho družstva je 50 minut.

Hrací dny: v rámci přiděleného víkendu; pokud k přidělenému hracímu víkendu připadá i státní svátek (jedná se o pátek nebo pondělí), může pořadatel za hrací den zvolit i tento den; žádost o změnu termínu je nutno řešit v souladu se Soutěžním řádem čl. 9.

Časy začátků utkání: nejdříve v 9:00 hod., nejpozději v 17:00 hod; jiné časy podléhají schválení.

Postup a sestup: ze soutěže se nepostupuje, ani nesestupuje.

Věkové kategorie: elévové (ročníky nar. 2011 a 2012); přípravka (ročníky nar. 2013 a 2014); hráčky (ročníky nar. 2010 až 2012 a mini žákyně (ročníky nar. 2013 a 2014).

Hřiště: 20m x 10m

Branky: snížené o 30 cm od horní tyče pomocí pevně nasazeného horního dílu nástavce na snižování branky. Od sezóny 21/22 je povoleno používat certifikované branky velikosti 90 x 120 cm, v jedné soutěži lze kombinovat klasické branky se snižovači s těmito středními (na jednotlivých turnajích nelze kombinovat klasické branky se snižovači se středními). Od sezóny 22/23 je nařízeno používat pouze certifikované branky velikosti 90 x 120 cm.

Počet hráčů: 3+1; minimální počet hráčů na utkání je 5+1. Je možné zapůjčit si maximálně 2 hráče z jiného družstva, které hraje na daném turnaji. Tuto informaci je povinen vedoucí družstva nechat zapsat do ZZOU.

Tresty: za přestupek uvedený v Pravidlech florbalu pod bodem 605 bude provedeno trestné střílení.

Ochranné brýle: doporučuje se všem hráčům používat při hře ochranné brýle.

Střídání: na pokyn rozhodčího, pokud hra plyne bez přerušení, maximálně po 90 sekundách. Trenéři musí střídání respektovat a musí střídání provést. V tom případě nenásleduje buly, ale rozehrání má družstvo, které mělo míč před přerušením hry.