Elévové

Systém soutěže: 20 družstev; hrají se jednodenní turnaje vždy současně na čtyřech místech, kdy se vždy na jednom turnaji sejde pět družstev a odehrají utkání dle rozpisu (každé družstvo na jednom turnaji 4 utkání). Družstva FLORBAL LITOMYŠL, OLYMP východní Čechy Pardubice, FbK TJ Svitavy, FLORBAL LITOMYŠL youth, HAGA Špunti Pardubice, FTC Vysoké Mýto, FLORBAL Hlinsko a TJ Sokol Dolní Ředice-IBK Holice pořádají jeden turnaj, družstva SOKOLI Pardubice, IBK Holice, Orel Přelouč, FbK Orlicko Třebovsko bílí, Klub SPV Pardubice, IBK Holice modří, FBC LETOHRAD - Orel Orlice, SOKOLI Pardubice C, FbC Skuteč, FbK Orlicko-Třebovsko modří, SOKOLI Pardubice B, FbC Vlci Skuteč pořádají dva turnaje.

Hodnocení výsledků: nebude vedena tabulka; výsledky zápasů nebudou počítány a zapisovány do FISu.

Hrací čas: 2 x 10 min. super hrubý čas (čas se nezastavuje ani při vstřelení gólu nebo trestném střílení, time-out není možný); minimální čas na jedno utkání je 25 minut.

Hrací dny: v rámci přiděleného víkendu; pokud k přidělenému hracímu víkendu připadá i státní svátek (jedná se o pátek nebo pondělí), může pořadatel za hrací den zvolit i tento den; žádost o změnu termínu je nutno řešit v souladu se Soutěžním řádem čl. 9.

Časy začátků utkání: nejdříve v 9:00 hod., nejpozději v 17:00 hod; jiné časy podléhají schválení.

Postup a sestup: ze soutěže se nepostupuje, ani nesestupuje.

Věkové kategorie: elévové (ročníky nar. 2013 a 2014); přípravka (ročníky nar. 2015 a 2016); hráčky (ročníky nar. 2012 až 2014 a mini žákyně (ročníky nar. 2015 a 2016).

Hřiště: 20m x 10m

Branky: od sezóny 22/23 je nařízeno používat pouze certifikované branky velikosti 90 x 120 cm.

Počet hráčů: 3+1; minimální počet hráčů na utkání je 5+1. Je možné zapůjčit si maximálně 2 hráče z jiného družstva, které hraje na daném turnaji. Tuto informaci je povinen vedoucí družstva nechat zapsat do ZZOU.

Tresty: za přestupek uvedený v Pravidlech florbalu pod bodem 605 bude provedeno trestné střílení.

Ochranné brýle: doporučuje se všem hráčům používat při hře ochranné brýle.

Střídání: na pokyn rozhodčího, pokud hra plyne bez přerušení, maximálně po 90 sekundách. Trenéři musí střídání respektovat a musí střídání provést. V tom případě nenásleduje buly, ale rozehrání má družstvo, které mělo míč před přerušením hry.