Elévové

Systém soutěže: 8 družstev. Hrají se jednodenní turnaje vždy na dvou místech současně, kdy se vždy na jednom turnaji sejdou čtyři družstva a odehrají utkání dle rozpisu (každé družstvo na jednom turnaji 3 utkání); každé družstvo pořádá dva turnaje.

Turnaje se mohou zúčastnit i jiná družstva (nutno se dohlásit min. 7 dní před termínem konání turnaje). Maximální počet družstev na turnaji je 6 (pokud pořadatel chce a má na to kapacitu haly, může přijmout i více družstev); v případě naplnění kapacity turnaje mají přednost družstva, která se přihlásila dříve. Družstva se v případě dohlášení jiného družstva nemusí řídit rozpisem daným ve FISu. Nový rozpis vytvoří pořadatel a bude ostatní družstva a sekretariát ČF HKaPA informovat o změně rozpisu.

Hodnocení výsledků: nebude vedena dlouhodobá tabulka; výsledky zápasů nebudou zapisovány do FISu.

Postup: do Ligy elévů se v sezóně 2019-20 může přihlásit jakékoliv družstvo z této soutěže.

Sestup: ze soutěže se nesestupuje.

Hrací den: v rámci přiděleného víkendu; pokud k přidělenému hracímu víkendu připadá i státní svátek (jedná se o pátek nebo pondělí), může pořadatel za hrací den zvolit i tento den; žádost o změnu termínu je nutno řešit v souladu se Soutěžním řádem čl. 9.

Rozměry hřiště: 20m x 10m; hraje se na snížené branky o 30 cm;

Počet hráčů: 3+1; minimální počet hráčů na utkání je 5+1. Je možné zapůjčit si maximálně 2 hráče z jiného družstva, které hraje na daném turnaji. Tuto informaci je povinen vedoucí družstva nechat zapsat do EZZOU.

Oficiální míček: míček schválený IFF bílé nebo vanilkové barvy; použití míčku jiné barvy podléhá schválení LK HKaPa.

Ochranné brýle: doporučuje se všem hráčům používat při hře ochranné brýle.

Střídání: na pokyn rozhodčího, pokud hra plyne bez přerušení, maximálně po 90 sekundách. Trenéři musí střídání respektovat a musí střídání provést. V tom případě nenásleduje buly, ale rozehrání má družstvo, které mělo míč před přerušením hry.

Vedení statistik: během soutěže se branky nesčítají a nezapisují se do EZZOU, individuální statistiky hráčů nebudou zaznamenávány do EZZOU.

Tresty: za přestupek uvedený v Pravidlech florbalu pod bodem 605 bude provedeno trestné střílení.

Povolené časy začátku utkání: nejdříve v 9:00 hod., nejpozději v 17:00 hod; jiné časy podléhají schválení.

Hrací čas: 2 x 15 min. super hrubý čas (čas se nezastavuje ani při vstřelení gólu nebo trestném střílení); minimální čas na jedno utkání je 40 minut; minimální doba mezi začátky utkání jednoho družstva je 50 minut.

Věkové kategorie: elévové (ročníky nar. 2009 a 2010); přípravka (2011 a mladší, min. věk 7 let v den utkání); mohou startovat hráčky (ročníky nar. 2008 až 2011 a mladší, min. věk 7 let v den utkání).