Dorostenci

Systém soutěže: 12 družstev; každé s každým dvoukolově. Hrají se jednodenní turnaje vždy na třech místech, kdy se na jednom turnaji sejdou čtyři družstva a odehrají utkání dle rozpisu (každé družstvo na jednom turnaji 2 utkání). Družstvo HAGA Pardubice, FBC LETOHRAD Orel Orlice a FBC Dobruška pořádají dva turnaje, ostatní tři turnaje.

Hodnocení výsledků: za vítězství se družstvu do tabulky přidělují 3 body; při nerozhodném výsledku se oběma družstvům přiděluje 1 bod.

Hrací čas: 3 x 12 minut - čistý čas; 5 minut přestávka, minimální čas na jedno utkání je 70 minut; minimální doba mezi začátky utkání jednoho družstva je 100 minut.

Hrací dny: v rámci přiděleného víkendu; pokud k přidělenému hracímu víkendu připadá i státní svátek (jedná se o pátek nebo pondělí), může pořadatel za hrací den zvolit i tento den; žádost o změnu termínu je nutno řešit v souladu se Soutěžním řádem čl. 9.

Časy začátků utkání: nejdříve v 9:00 hod., nejpozději v 18:00 hod.; jiné časy podléhají schválení.

Postup: 1. a 2. družstvo (nebo vítězové regionálních soutěží) po skončení soutěže postupuje přímo do 2. ligy dorostenců - skupina 4.

Sestup: ze soutěže se nesestupuje

Věkové kategorie: dorostenci (ročníky nar. 2005 a 2006); starší žáci (ročníky nar. 2007 a 2008); dorostenky (ročníky nar. 2005 a 2006)